<< 8. Plošné modelování - 3D Studio | Témata PGR+MUM+WEB | 10. Interaktivita v multimédiích >>

9. Vizualizace a animace - 3D Studio

 • Světla - typy, nastavení, parametry, stíny
 • Materiály - typy, přiřazení, mapování, rendering
 • Animace - metody, nastavení, renderování

Vizualizace a animace

Zobrazení

 • drátová prezentace WIREFRAME, stínované objekty SMOOTH

Osvětlení

 • výchozí osvětlení - GLOBAL LIGHTING (Rendering Environment)
  • nádech TINT, úroveň LEVEL, okolní světlo AMBIENT
 • bodové světlo - žárovka OMNI - barva COLOR, intenzita MULTIPLIER, stín SHADOW
 • směrové světlo - reflektor SPOT - útlum ATTENUATION, kužek CONE, horký HOTSPOT, studený FALLOFF

Materiály

 • Editor - MATERIAL EDITOR
 • Prohlížeč - MATERIAL EXPOLRER
 • Knihovny - MATERIAL LIBRARY
 • Parametry materiálů
  • stínování SHADING - Metal, Phong, Blinn
  • barva neosvětlené části AMBIENT
  • barva osvětlené části DIFFUSE
  • barva odlesku SPECULAR
  • intenzita odlesku SPECULAR LEVEL, velikost odlesku GLOSSINESS
  • neprůhlednost OPACITY, vlastní svítivost SELF-ILLUMINATION

Rendering

 • výpočet bodů rastrového obrazu pro uložení do rastrového obrázku nebo do snímku videa
 • parametry - pohled, rozměr rastru, typ souboru, osvětlení, stínování, sledování paprsku

Animace

 • klíčové snímky KEY FRAMES - základní metoda animace - časový posuvník TIME SLIDER + AUTO KEY
 • animace polohy POSITION CONTROLLERS - animace po cestě PATH CONSTRAINT
 • animace pomocí editoru stop - TRACK VIEW
 • animace kinematiky - simulace pohybu mechanismů a postav - pevné členy a klouby
Zvětšit
Zvětšit
ZvětšitZvětšit
RSS