<< 15. Pinnacle studio | Témata PGR+MUM+WEB | 17. Filmová animace, technický scénář >>

16. Flash animace

  • Princip Flash animace, používaný software
  • Základní animační postupy
    • tvorba a editace scény a základních objektů, efekty
    • práce s časovou osou, události a akce, import a export souborů

RSS