<< 16. Flash animace | Témata PGR+MUM+WEB | 18. Publikování na webu >>

17. Filmová animace, technický scénář

  • Princip Flash animace, používaný software
  • Základní animační postupy
    • tvorba a editace scény a základních objektů, efekty
    • práce s časovou osou, události a akce, import a export souborů

RSS