<< 3. Zpracování rastrové grafiky - PhotoShop | Témata PGR+MUM+WEB | 5. CAD systémy - Visio >>

4. Zpracování vektorové grafiky - Corel

 • Corel - vlastnosti, ovládání, nástroje, pomůcky
 • Objekty - tvary, křivky, texty, efekty
 • Vrstvy - organizace objektů, vlastnosti

CorelDraw

Vlastnosti

 • pokročilý vektorový editor pro tvorbu tiskovin a reklamní grafiky
 • součást Graphics Suite 12(2008), X3(2009), X4(2010), X6(2013)
  • Sada grafických nástrojů pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Corel Draw(vektory), Corel PhotoPaint(rastry)
 • Corel Trace(převod), Corel Capture(snímání obrazu)
 • Plakáty, letáky, knihy, brožury, navštívenky, webová grafika ...

Ovládání a nastavení

 • Panely - Standardní, Vlastností
 • Okno nástrojů - výběr, úpravy, křivky, tvary, texty, efekty
 • Správce objektů - ukotvitelné okno
 • Pero, výplň, paleta barev
 • Záložky listů, stavový pruh

Nástroje pro tvorbu grafiky

Kreslicí pomůcky

 • Stránka - velikost, orientace
 • Pravítka, mřížka, vodící linky
 • Posun kurzorem (mikro x násobný)
 • Posun duplikátu
Zvětšit

Vektorové objekty

Typy

 • čáry, křivky, tvary
 • mřížky, texty, vývojové diagramy

Vlastnosti

 • Obrys(pero) - tloušťka, barva, typ
 • Výplň - bez, jednobarevná, přechodová
 • velikost, poloha, natočení

Zpracování grafiky

Transformace

 • zvětšení/zmenšení, natočení, posun

Úpravy

 • editace bodů, oříznutí, odmazání, deformace

Zpracování textu

 • Formátování - font, výška, řez, odstavec
 • Převod - odstavcový <--> řetězcový --> křivky
 • Tvarování - přizpůsobení osnově

Efekty

 • kontura, přechod, obálka, deformace
 • stín, 3D vysunutí, průhlednost

Rastrová grafika

 • Import, Export
 • Editace - Corel PhotoPaint

Vrstvy

 • Pojmenované skupiny objektů
 • Možnost organizace objektů a nastavení společných vlastností

Vlastnosti vrstev

 • Název - možnost vlastního pojmenování
 • Viditelnost - možnost skrytí objektů ve vrstvě
 • Tisk - možnost vyloučení objektů pro tisk
 • Zamknutí - možnost blokování objektů pro editaci
 • Pořadí - definice pořadí objektů přesunem vrstvy

Pomocné vrstvy

 • Vodicí linky - zobrazení pomocných linek
 • Pracovní plocha - zobrazení podkladových objektů
 • Mřížka - zobrazení pomocné mřížky

Správce objektů

 • okno pro organizaci objektů a vrstev
 • správa a ovládání vlastností vrstev a objektů
 • rozdělení vrstev do stránek
 • Stránka předlohy
  • společná šablona s pomocnými vrstvami
Zvětšit
Zvětšit
RSS