<< 4. Zpracování vektorové grafiky - Corel | Témata PGR+MUM+WEB | 6. Technická dokumentace - Autocad >>

5. CAD systémy - Visio

 • CAD systémy - podstata, výhody použití
 • Rozdělení - rozdělení, typy a vlastnosti
 • MS Visio - vlastnosti a využití, ovládání, nastavení a pomůcky

CAD systémy

Podstata

 • CA .. - počítačová podpora technických činností
 • CAD - Computer Aided Design - počítačem podporovaný návrh (konstruování)
 • systémy pro tvorbu technické dokumentace v oblasti technické přípravy výroby - TPV
 • vektorové kreslicí, modelovací a vizualizační editory

Využití CAD v Technické praxi

 • TPV - technická příprava výroby - návrh, výpočty, konstrukce, technologie, ekonomika
 • KPV - konstrukční příprava - využití CAD
 • TGPV - technologická příprava - využití CAPP (CA Process Planning)
 • PRV - příprava výroby - využití CAM (CA Mashining)

Výhody použití

 • zvýšení kvality TPV - snadná aplikace norem a postupů pro zajištění kvality
 • zvýšení rychlosti reakce na nové změny a typy výrobků
 • dostupnost informací - sdílení dat a informací v počítačové síti firmy
 • výsledné zkrácení etapy TPV - konkurenceschopnost, prosperita

Rozdělení a typy

Podle zaměření

 • Kancelářské - MS Visio
 • Strojírenské - Autocad Mechanical, SolidWorks, SolidEdge, Inventor
 • Stavařské - Autocad Archtectural, Revit Architecture
 • Elektrotechnické - Autocad Electrical
 • Geografické - Autocad Map 3D

Podle rozsahu

 • malé CAD systémy - 2D (Visio, Autocad, Design CAD, Draft Sight)
 • střední CAD systémy - 3D parametricky (Inventor, Solidworks)
 • velké CAD systémy - 3D + moduly IS, PLM, CAM (Catia)

MS Visio

Vlastnosti

 • kancelářský systém pro zpracování technické vektorové grafiky
 • rozšiřující součást kancelářské sady MS Office
 • základní soubor *.VSD, možnost exportu PDF, JPG, PNG ...

Využití

 • organizační schéma, diagramy a grafy
 • dispoziční plány místností a budov
 • schémata elektrických obvodů
 • schémata počítačových sítí
 • vývojové diagramy pro programování
 • síťové diagramy pro plánování

Ovládání

 • panel Rychlý přístup
 • Pás karet, karty, panely
 • Podokna - Obrazce, Velikost a umístění, Data obrazce
 • Informační oblast, ovládání zobrazení

Nastavení

 • nastavení stránky
 • nastavení stylu
 • nastavení pomůcek

Pomůcky

 • pravítka, vodítka, mřížka
 • spojovací body, vrcholy, úchyty
 • přichytávání a připevňování geometrie
 • připojení textů a kótování
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
RSS