<< | Příklady | 2. Systém MS DOS >>

Zadání

Kódování znaků

 • Určete znak z tabulky ASCII jehož binární hodnota je zapsána jako : 0101 0111

Kódování barev

 • barva grafiky vytvořené v systému Corel Draw je odpovídá modelu RGB
 • kód barvy v decimálním vyjádření je zapsán v Corel Draw jako :
  R : 120
  G : 24
  B : 200
 • vyjádřete decimální hodnoty v binárním tvaru
 • pro zadání barvy v HTML stránce sestavte její hexadecimální kód ve tvaru :
  # RR GG BB

Odkazy

RSS