<< 1. Kódování dat | Příklady | 3. Komprimace dat >>

Zadání

  • ve složce Dokumenty vytvořte pomocí Windows novou složku - Příjmení
  • do složky Příjmení extrahujte ze složky Data.ZIP
  • spusťte aplikaci Příkazový řádek a vytvořte pomocí příkazů DOS datovou strukturu podle obrázku


Odkazy

RSS