<< 2. Systém MS DOS | Příklady | 4. Služby Internetu >>

Zadání

  • ve složce Dokumenty vytvořte novou složku - Příjmení
  • do složky Příjmení uložte soubory z archivu - Data.ZIP
  • vytvořte ve složce Příjmení datovou strukturu podle předlohy


Pokyny

  • vytvořte tři složky - Dopisy, Programy, Obrázky
  • přesuňte soubory do vytvořených složek
  • vytvořte tři archivy Dopisy.RAR, Programy.RAR a Obrázky.RAR s příslušnými soubory
  • nastavte u archivů bezpečnostní heslo SPS
  • zkomprimujte celou složku Příjmení do Příjmení.RAR s heslem SPS
RSS