<< 14. MS Access - formuláře | Příklady | 16. MS Access - sestavy >>

Zadání

  • uložte databázi Dotazy.MDB z archivu 15.RAR do složky Dokumenty
  • vytvořte v databázi Dotazy.MDB následující dotazy :

Výběrové dotazy

1_Titul
- z tabulky Zaměstnanci, vyberte zaměstnance s titulem
2_Jméno
- z tabulky Zaměstnanci, vyberte zaměstnance se jménem Jiří nebo Václav a seřaďte je podle data narození
3_Oddělení
- z tabulky Zaměstnanci, vyberte zaměstnance z oddělení 100 a 500 narozené po roce 1960

Souhrnný dotaz

4_Souhrn
- z tabulky Zaměstnanci
- zjistěte počet zaměstnanců v jednotlivých odděleních a celkový počet akcií v oddělení

Dotaz s výpočtem

5_Výpočet
- zadejte výpočet v dotazu z tabulky Zaměstnanci_plat
- vypočtěte roční platy všech zaměstnanců do nového pole Roční_plat
- zobrazte pole Jméno, Plat1999 a Roční_plat
- seřaďte záznamy podle pole Roční_plat sestupně
- formátujte číselná pole podle předlohy
RSS