<< 15. MS Access - dotazy | Příklady | 17. Pascal - algoritmy >>

Zadání

  • uložte databázi Škola.MDB z archivu 16.RAR do složky Dokumenty
  • z tabulky Žáci_výška vytvořte pomocí průvodce sestavu Průměrná výška

Pokyny

  • zobrazená pole - třída, příjmení, jméno, výška
  • seskupení - podle třídy
  • souhrn - průměrné výška v jednotlivých třídách.
  • styl - odsazený, formální
  • formát - doladit podle vzoru v návrhovém zobrazení
RSS