<< 19. Pascal - cykly | Příklady | 21. Front Page - web >>

Zadání

  • pro program určený k evidenci skladových zásob deklarujte proměnné
  • deklarujte prvky pole jako záznam (record) s položkami podle tabulky

Podobný příklad deklarace dat

  • deklarace dat pro evidenci skladových zásob

Odkazy

RSS