<< 18. Pascal - větvení | Příklady | 20. Pascal - datové typy >>

Zadání

  • v DEV-Pascalu vytvořte program pro výpis malé násobilky
  • program ukládejte ve složce Dokumenty jako Nasobky.PAS a Nasobky.EXE
  • zajistěte zadání prvního součinitele
  • zajistěte výpočet a výpis součinů v cyklu s výsledkem dle vzoru pro zadané číslo 2


RSS