<< | Maturita VYT | 19 Vývojové diagramy >>

Téma 18 - Algoritmizace a programování

 • vlastnosti a využití algoritmů, postup při tvorbě programu
 • programovací jazyky, jazyk Pascal, vývojová prostředí

Základní pojmy

 • Algoritmus - obecný postup řešení úlohy nezávislý na programovacím jazyce
 • Program - posloupnost příkazů, podle níž zpracovává počítač data
 • Programovací jazyk - množina příkazů určená pro vytváření programů
 • Vývojové prostředí - aplikace pro tvorbu programů

Postup při tvorbě programu

 • Analýza problému
 • Koncept řešení
 • Sestavení algoritmu řešení
 • Zápis v programovacím jazyce
 • Odladění
 • Optimalizace

Vlastnosti algoritmů

 • Hromadnost - postup pro řešení skupiny úloh s různými daty (např. výpočet kořenů kvadratické rovnice)
 • Jednoznačnost - kapopisuje řešení obecně pro celou skupinu úloh s proměnným zadáním
 • Konečnost - řešení úlohy v konečném počtu kroků

Zápis algoritmů

 • Textový - přirozený nebo programovací jazyk
 • Tabulkový - strukturogramy a rozhodovací tabulky
 • Grafický - vývojové diagramy

Vývojové diagramy

 • často používaná forma pro zápis řešení úlohy
 • normalizované grafické značky
  • vstup a výstup dat, zpracování, rozhodování, větvení, cyklické zpracování ....

Programovací jazyky

 • Podle vývoje - Fortran, Basic, Pascal, C, Java
 • Podle závislost na hardwaru
  Nižší - závislé na HW - strojový kód, assembler
  Vyšší -nezávislé na HW - slovní příkazy - Pascal, Basic -
 • Podle běhu
  Kompilované - přeložené do spustitelného programu - Pascal, C
  Interpretované - potřebují pro spuštění pomocný program - běží řádek po řádku - Basic, PHP

Vývojové prostředí

 • softwarový systém pro podporu vývoje programů v určitém programovacím jazyce
  Speciální - podpora jediného jazyka - Turbo Pascal, Delphi, Dev-C++
  Univerzální - podpora více jazyků - Microsoft Visual Studio, Borland Delphi Studio
RSS