<< 18 Algoritmizace a programování | Maturita VYT | 20 Pascal - struktura programu a dat >>

Téma 19 - Vývojové diagramy

  • způsoby zápisu algoritmů, značky a zásady pro tvorbu diagramů
  • zápis algoritmu se vstupem, zpracováním a výstupem dat

Vlastnosti a využití VD

  • přehledný zápis algoritmu nezávislý na programovacím jazyce
  • využití normalizovaných grafických značek
  • způsob zdokumentování programu pro zajištění ochrany podle autorského zákona

Značky vývojových diagramů

Attach:Prog/znacky.jpg Δ

Příklad vývojového diagramu

Attach:Prog/delphi_3921.gif Δ

RSS