<< 20 Pascal - struktura programu a dat | Maturita VYT | >>

Téma 21 - Pascal - programové cykly

  • podstata a využití cyklů, typy cyklů v Pascalu
  • zápis cyklů v Pascalu a grafické znázornění vývojovým diagramem

Programové struktury v Pascalu

  • Skupina příkazů - Begin příkazy End.
  • Podmíněný příkaz - If podmínka Then příkazy
  • Větvení programu - Case podmínka Of návěští
  • Programové cykly - For, While, Repeat

Podstata a využití cyklů

  • programová struktura Pascalu a dalších programovacích jazyk
  • zajišťuje opakované zpracování příkazů s různými vstupními hodnotami
  • využití pro opakované vykonání programů a procedur
  • využití pro součtové, třídící a další numerické algoritmy

Typy programových cyklů

Cyklus FOR

- s řídící proměnnou

FOR I:=1 TO 10 DO příkaz

Cyklus While

- se vstupní podmínkou

WHILE podmínka DO příkaz

Cyklus Repeat

- s výstupní podmínkou

REPEAT příkazy UNTIL podmínka

RSS