<< 19 Vývojové diagramy | Maturita VYT | 21 Pascal - programové cykly >>

Téma 20 - Pascal - struktura programu a dat

  • struktura programu v Pascalu, klíčová slova a zásady zápisu
  • typy dat a způsob jejich deklarace v Pascalu

Obecná struktura programu

Attach:Prog/pas01.gif Δ

Použití klíčových slov Pascalu

Pravidla zápisu programu

  • příkazy se zapisují po řádcích
  • příkazy se oddělují středníkem
  • nerozlišují se malá a velká písmena
  • odsazováním se zdůrazňuje struktura programu

Typy dat v Pascalu

Příklad deklarace dat

RSS