<< 16.Laserové tiskárny | Temata-TVY | 18.Elektronické obvody >>

17. Skenery

  • Skenery - rozdělení, základní parametry
  • Skener - princip snímání, typy snímačů, konstrukční řešení deskového skeneru
  • Skenování - postup skenování, volba parametrů, úpravy skenovaných obrazů

* OCR - principy, možnosti a využití

Odkazy

RSS