<< 17.Skenery | Temata-TVY | 19.Logické funkce a logické obvody >>

18. Elektronické obvody

* Principy - stejnosměrný el. obvod, ohmův zákon, odporový dělič

  • Elektrický obvod - ss. proud, ohmův zákon, pasivní prvky, typy, využití, propojení, plošný spoj
  • Aktivní součástky - typy, vlastnosti a využití
  • Elektronika - integrované obvody, stupeň integrace, čipy a procesory
RSS