<< 19.Logické funkce a logické obvody | Temata-TVY | 21.Sekvenční logické obvody >>

20. Kombinační logické obvody

  • Definice - definice KLO, základní logické prvky a jejich schematické značky
  • Návrh - postup a příklad návrhu kombinačního obvodu
  • Příklady - základních kombinačních logických obvodů
  • Integrace - integrace logických prvků, logické IO a jejich využití
RSS