<< 20.Kombinační logické obvody | Temata-TVY | 22.Registry a čítače >>

21. Sekvenční logické obvody

  • Definice - definice a rozdělení SLO, základní logické prvky a jejich schematické značky
  • Návrh - postup a příklad návrhu sekvenčního obvodu
  • Příklady - příklady SLO logických obvodů a jejich popis
  • Integrace - integrace logických prvků, logické IO a jejich využití
RSS