<< 21.Sekvenční logické obvody | Temata-TVY | 23.Stavba počítačových sítí >>

22. Čítače a registry

  • Čítače - popis funkce, rozdělení a provedení čítačů
  • Příklad - příklad zapojení čítače
  • Registry - popis funkce, rozdělení a provedení registrů
  • Příklad - příklad zapojení registru
RSS