<< 23.Stavba počítačových sítí | Temata-TVY | 25.Aktivní síťové prvky >>

24. Komunikace v sítích

  • Pojmy - síťový protokol, komunikační model, vrstva, adresa, doména
  • Protokoly - modely komunikace ISO/OSI, protokol TCP/IP, , vrstvy, funkce, popis
  • Adresy - IP, MAC, DHCP server, maska, brána, nastavení síťového klienta ve Windows
  • Domény - systém DNS, podstata a využití, typy a třídy domén, třídění a popis
RSS