<< 24.Komunikace v sítích | Temata-TVY | >>

25. Aktivní síťové prvky

  • Přehled - obecné rozdělení a typy aktivních prvků
  • Základní prvky - LAN adaptér, switch a hub - funkce, parametry a využití
  • WIFI prvky - access point, klient, SSID, frekvence, kanály, zabezpečení
  • Propojení - schema školní sítě - příklad uspořádání a zabezpečení
RSS