<< 1. Základní principy a hardware počítačů | Témata VYT | 3. Operační systémy a správa disků >>

2. Zpracování dat na PC

 • informace, jednotky, kódování dat, kódovací tabulky
 • využití číselných soustav a jejich přepočet

Informace

 • sdělení určené ke zpracování a přenosu - text, tabulka, obraz, zvuk, video ...
 • možnosti zpracování - přenos, uložení, zobrazení, tisk, třídění, výběr, aritmetické a logické operace

Informační jednotky

 • 1 b - 1 bit - základní jednotka informace - hodnota 0 nebo 1
 • 1 B - 1 Byte (bajt) - nejmenší adresovatelná jednotka paměti - 1 B = 8 b

kilobajt

1 kB

103 B

1 000 B

kibibajt

1 kiB

210 B

1 024 B

megabajt

1 MB

106 B

1 000 000 B

mebibajt

1 MiB

220 B

1 048 576 B

terabajt

1 TB

109 B

1 000 000 000 B

tebibajt

1 TiB

230 B

1 073 741 824 B

Kódování dat

 • pro zpracování na PC notné informace převést do binárního kódu podle zadaných pravidel
 • binární kód je možné převést na elektrické impulzy a zpracovat na počítači
 • kódování znaků - použití kódovacích tabulek
 • kódování barev - barevný model RGB - úroveň složek kódována jedním bajtem - 256 úrovní
 • kódování zvuku - rychlé vzorkování úrovní signálu - 256 úrovní

Kódovací tabulky

 • dohodnutá pravidla pro kódování a dekódování znaků do/z binárního kódu
 • Základní znaková sada
  • ASCII (1964)- American Standard Code for Information Interchange
   • 27=128 - 95 znaků anglické abecedy, 33 řídících kódů, délka kódu 7 bitů
  • ASCII+ (1967) - rozšířená
   • 28=256 - 95 znaků + 33 řídících kódů + 127 národních znaků, délka kódu 8 bitů - 1 Byte
  • znak A je zapsán (kódován) pod desítkovým číslem 65
  • hodnota 65(10) je převedena na binární číslo 0100 0001(2)
 • České znakové sady
  • PC Latin2 - standard firmy IBM pro systém MS DOS
  • KEYBCS - bratří kamenických - český standard pro systém MS DOS
  • ISO 8859-2 - ISO Latin2 - mezinárodní norma z roku 1987
  • Windows-1250 - CP1250 - standard firmy Microsoft pro systém Windows
 • Univerzální znaková sada
  • postupný vývoj dvou standardů
   • UNICODE - ISO UCS - Universal Charakter Set - délka kódu znaku až 6 bajtů
   • UTF-8 - Universal Transformation Format - nejpoužívanější na www - délka kódu 1 - 4 bajty

Číselné soustavy

 • převod číselných soustav je důležitý pro kódování dat do/z binárního kódu
 • běžně používané soustavy - desítková (decimální), dvojková (binární) a šestnáctková (hexadecimální)

Zjednodušený přepočet Bajtové hodnoty

Zvětšit
Zvětšit
RSS