<< 2. Zpracování dat na PC | Témata VYT | 4. Operační systém Windows >>

3. Operační systémy a správa disků

 • Software, rozdělení, OS - funkce, vlastnosti
 • Druhy OS, MS DOS - organizace dat, základní příkazy

Software

 • programové vybavení - sada programů umožňující spolu s technickým vybavením zpracování dat

Rozdělení podle funkce

 • systémový software - umožňuje efektivní používání počítače
  • firmware - software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení…)
  • operační systém - spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy,...
  • servisní systémy - kontrolní systémy, správci dat, zálohovací systémy ...
  • bezpečnostní systémy - antiviry, šifrovací systémy, firewally ...
 • aplikační software
  • kancelářské systémy - textové editory, tabulkové procesory, prezentační systémy
  • grafické systémy - rastrové a vektorové editory, CAD systémy
  • vývojové nástroje - vývojová prostředí, překladače, HTML editory
  • komunikační systémy - prohlížeče, poštovní klienti, komunikátory (ICQ, Skype)
  • zábavní software - počítačové hry, zpracování multimédií, komunikační systémy ...

Rozdělení podle dostupnosti

 • freeware, shareware, komerční software

Operační systémy

 • Charakteristika
  • základní SW PC
  • umožňuje komunikaci uživatele s počítačem
  • zajišťuje spolupráci SW a HW PC
  • spuštění OS zajišťuje BIOS
 • Funkce OS
  • Správa procesů
  • Správa paměti
  • Správa dat
  • Souborový systém
  • Komunikace s periferiem
  • Síťová komunikace
  • Interpret příkazů
  • Uživatelské ovládací rozhraní
Zvětšit

Druhy OS pro PC

OS MS DOS - 80. - 90. léta

 • první celosvětově rozšířený OS pro PC s procesory x86, ovládání z příkazového řádku
 • jednouživatelský, 16-ti bitová komunikace, komerční, řada klonů nekomerčních

OS MS Windows - 90. léta - současnost

 • komerční, celosvětově nejvíce rozšířený, pro PC s procesory x86,
 • grafické ovládání, víceuživatelský systém, 32 i 64-ti bitová komunikace
 • aktuální verze Windows 7 a 8, úrovně Start, Home, Professional, Ultimate

MAC OS - 80. léta - současnost

 • komerční, pro počítače s procesory PowerPC firmy Macintosh, aktuální verze MAC OS X
 • od počátku grafické ovládání, důraz na zpracování grafiky a multimédií

Linux

 • volně šířený OS pro procesory typu Intel x86 i PowerPC, vývoj řady distribucí se společným jádrem
 • Fedora, Ubuntu, Suse, Mandriva, RedHat

Organizace dat v MS DOS

 • jednotky pružných disků - A: B:
 • jednotky pevných disků - C: - Z:
 • adresář - Directory - vytvoření přehledné datové struktury
 • soubor - File - jméno.přípona (8.3 znaky)
 • plná identifikace souboru - Jednotka:\Cesta\Jméno.Přípona - C:\Data\Texty\Dopis.txt

Příkazy MS DOSu

Pro práci s adresáři

 • DIR [adresář, maska] - zobrazení obsahu adresáře - Directory
 • CD [ adresář ] - změna aktuálního adresáře - Change Directory
 • MD [ adresář ] - vytvoření adresáře - Make Directory
 • RD [ adresář ] - zrušení prázdného adresáře - Replace Directory

Pro práci se soubory

 • COPY CON [ soubor ] - vytvoření souboru - kopírování znaků z klávesnice
 • Type [ soubor ] - výpis souboru
 • COPY [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ] - kopírování souborů
 • MOVE [ zdrojový soubor ] [ cílový soubor ] - přesun souborů
 • DEL [ soubor ] - mazání souborů - Delete

Pomocné příkazy

 • TIME, DATE - nastavení data a času
 • PROMPT - informace v příkazovém řádku
RSS