<< 5. Systémový software a bezpečnost dat | Témata VYT | 7. MS Word - články, formuláře, hromadná korespondence >>

6. Zpracování textu a textové editory

 • základy typografie, rozdělení a funkce textových editorů
 • ovládání a nastavení Wordu, nastavení stránky, formátování textu

Základy typografie

 • umělecko-technický obor, který se zabývá písmem a pravidly jeho uspořádání - sazbou
 • Znaky - grafické symboly - písmena, číslice, interpunkční znaménka, diakritická znaménka
 • Písmo - grafický zápis jazyka tvořený sadou symbolů - znaků
 • Druhy písma
  • Podle tvorby znaku - vektorová, rastrová
  • Podle šířky znaků a mezer - proporcinální, neproporcionální
  • Podle typu znakové sady - Latinka, Řecké písmo, Hebrejské písmo, Čínské písmo ...
  • Podle vzhledu a použití - patková (Serif, ), bezpatková (Sans Serif), psaná, obrázková, efektní, symboly
 • Vlastnosti písma
  • Velikost písma - typografické body - 1 bod = 0,35mm, noviny - 8 - 9 bodů, knihy - 10 - 11 bodů
  • Řez písma - běžné (regular), tučné (bold), šikmé (italic), podtržené (underline)

Textové editory

 • Rozdělení
  • Základní - editace neformátovaného textu - Edit, NotePad
  • Programátorské - zápis programových kódů - PSPad, TurboPascal, HTML Edit ...
  • Kancelářské - tvorba formátovaných textů - MS Word, Open Write
  • Publikační - příprava publikací pro tisk - Adobe InDesign, QuarkXPress
 • Základní funkce
  • zápis a editace - ovládání kurzoru, zalamování řádků, mazání, přesuny, kopírování ...
  • formátování textů - písmo, odstavce, nadpisy ...
  • vkládání netextových objektů - obrázky, tabulky, grafy, rovnice ...
  • nastavení stránky - velikost, orientace, okraje, záhlaví, zápatí, číslování

Word

 • Vlastnosti
  • nejpoužívanější kancelářský editor, standard v oblasti kancelářských editorů, součást balíku MS Office
 • Ovládání
  • panely nástrojů + roletové menu (2003), pás karet (2007), panel rychlý přístup
  • ovládací prvky - pravítka, posuvníky, stavový řádek
  • ovládací klávesy - kurzor, PgUp, PgDwn, Home, End, Insert, Delete, klávesové zkratky
  • režimy zobrazení - osnova, koncept, pro tisk, pro čtení
 • Nastavení
  • Dialog Možnosti - Nástroje->Možnosti(2003), Word->Možnosti(2007), Soubor->Možnosti(2010)
   • zobrazení, ukládání souborů, kontrola pravopisu, automatické opravy, zabezpečení maker
 • Soubory dokumentů
  • dokumenty - DOC, DOCX
  • šablony dokumentů - DOT, DOTX
  • soubory pro export - RTF, PDF

Textová strana

 • velikost a orientace listu
 • okraje stránky, záhlaví, zápatí
 • sloupce, odstavce, řádky

Formátování textu

 • nastavení vlastností textu a struktury dokumentu
 • využití oddílů a stylů odstavce
 • Oddíl - dělení dokumentu na části s odlišným formátováním
 • Styl odstavce - pojmenované nastavení úrovně a formátu odstavce
Zvětšit
RSS