<< 6. Zpracování textu a textové editory | Témata VYT | 8. Zpracování tabulek a tabulkové procesory >>

7. MS Word - články, formuláře, hromadná korespondence

 • využití odstavců, sloupců a oddílů, osnova dokumentu, začlenění obrázků a kreseb
 • automatické kontroly, typy a využití hr. korespondence, postup při zpracování

Struktura dokumentu

Oddíl

 • dělení dokumentu na části s odlišným formátováním
  • dělení mezi stranami - rozdílné rozměry, orientace, styly, záhlaví a zápatí
  • dělení na stránce - změna počtu textových sloupců na stránce

Odstavec

 • jednořádkový nadpis nebo víceřádkový text zakončený koncem odstavce <Enter>
  • odsazení, řádkování, zarovnání, úroveň osnovy, tabulátory, mezera před a za

Styl odstavce

 • pojmenované nastavení úrovně a formátu odstavce a osnovy
 • strukturování dokumentu na kapitoly a podkapitoly - osnova dokumentu
  • využití pro tvorbu automatického obsahu dokumentu - Reference - Obsah
Zvětšit

Objekty dokumentu

 • pole
  • textová - možnost polohování obtékání, vkládání do záhlaví a zápatí
  • systémová pole - datum, čas, číslo strany, číslo nadpisu, formulářová pole, vzorce, obsah dokumentu
 • tabulky
  • jednoduché, návrhové, excelovské
  • přednastavené styly, zarovnání textu, stínování, ohraničení
 • grafické prvky
  • obrázky, kresby, grafy, WordArtové nadpisy, symboly

Kontrola dokumentu

 • několik typů kontrol pro výchozí jazyk dokumentu
 • Pravopis (kontrola překlepů)- vyhledání podezřelých nebo neznámých slov, srovnání se slovníkem
 • Gramatika (kontrola typografických pravidel) - interpunkce, mezery, spojovníky, uvozovky ...
 • Automatické opravy - nahrazování znaků při psaní - velká písmena, typy uvozovek, mezery předložek ...
 • Automatické dělení slov - Rozložení stránky - Dělení slov
 • Nastavení kontrol - Soubor - Možnosti - Kontrola pravopisu a mluvnice (Jazyk)

Speciální dokumenty

Novinové články

 • vícesloupcové a víceoddílové dokumenty s pozicovanými obtékanými obrázky
 • změna počtu sloupců pomocí vkládání více oddílů do jedné strany

Hromadná korespondence

 • hromadně rozepisované texty s odlišnými daty - adresy, jména, datumy ...
 • dopisy, karty, maily, obálky, štítky
 • Postup tvorby HK - karta Korespondence - ikony zleva doprava
  • vytvořit hlavní dokument - vzorová šablona se slučovacími poli (hlavní dokument)
  • vytvořit zdroj dat - tabulka (Word, Excel, Access, Text) - název sloupce = slučovací pole
  • sloučit a uložit výsledný dokument

Formuláře

 • dokumenty s formulářovými poli - text, číslo, datum, vzorec, zaškrtnutí, volba
 • Postup tvorby formuláře - karta Vývojář (nutno zapnout) - Ovládací prvky
  • vložení, formátování a polohování formulářových polí
  • zamknutí formuláře - karta Revize nebo Vývojář - Omezit úpravy
  • nastavení omezení úprav - Formulářová pole a zadání hesla
RSS