<< 16.Tvorba WWW prezentace | Témata VYT | 18.Programování a algoritmizace >>

17. Počítačová komunikace a sítě

 • podstata, rozdělení, topologie, síťové spoje
 • servery a jejich služby, aktivní a pasivní komponenty, schema školní sítě

Počítačové sítě

 • komunikační propojení počítačů umožňující
  • přenos informací - přesun informací a souborů mezi počítači
  • sdílení technických prostředků - počítače, tiskárny, disky, skenery ...
  • využití síťových služeb - komunikační, souborové, tiskové, bezpečnostní ...

Rozdělení sítí

 • Podle rozlehlosti
  • LAN (lokální) - místnost, budova, škola ...
  • MAN (městské) - regionální neveřejná síť - kabelová TV + PC síť
  • WAN (veřejné) - národní a celosvětová síť - Internet
 • Podle řízení
  • P2P (každý s každým) - výměnné informační sítě - BitTorrent, DC
  • K-S (klient server) - server zajišťuje sdílení služeb - WWW, FTP, Mail...
 • Podle propojení
  • drát - souosý kabel 10 Mbps (sběrnice), kroucená dvojlinka TP (Twisted Pair) 1 Gbps
  • optický kabel - svazek spec. plastových vláken, min. útlum, až 40 Gbps
  • bezdrátové - optické spoje (IR, laser), radiové spoje (Bluetooh, WiFi, Mobilní, Satelit)
 • Podle uspořádání - topologie
  • sběrnice - levné, zastaralé, souosý kabel, T-odbočky, 10 Mbps
  • hvězda - nejčastější LAN spoj, TP kabel, použití přepínače, 100 Mbps, 1Gbps
  • strom - firemní - školní LAN, rozvětvená hvězda, použití přepínačů a směrovačů
Zvětšit
Zvětšit

Servery

 • počítače poskytující služby uživatelům pracujícím na klientských PC
 • speciálně vybavené počítače se speciálním softwarem

Hardware serveru

 • výkonný vícejádrový procesor, vysoká kapacita RAM, zálohované rychlé diskové pole

Software serveru

 • speciální síťový OS - MS Windows Server, Novell Netware, Solaris, Linux
 • speciální serverové aplikace - MS SQL Server, MySQL, Apache, DNS server

Serverové služby

 • Souborový server - sdílení síťových disků
 • Databázový server - úložiště strukturovaných dat
 • Tiskový server - sdílení síťových tiskáren
 • Webový server - provoz služby WWW
 • FTP a Mail server - provoz FTP a Mailu na internetu

Komponenty sítí

 • Opakovač (Repeater)
  • zesilovač signálu
  • prodlužuje délku segmentu na požadovanou hodnotu
 • Rozbočovač (Hub)
  • větvení sítě a vzájemné propojení stanic
 • Přepínač (Switch)
  • inteligentní propojovací prvek pracující s MAC adresami stanic
 • Most (Bridge)
  • propojení segmentů sítě
 • Směrovač (Router)
  • propojení lokálních sítí a směrování dat mezi sítěmi pomocí IP adres
 • Brána (Gateway)
  • připojení místní sítě k veřejné síti
Zvětšit
RSS