<< 17.Počítačová komunikace a sítě | Témata VYT | 19.Pascal - struktura programu a dat >>

18. Programování a algoritmizace

 • postup při tvorbě programu, programovací jazyky, algoritmus a jeho vlastnosti
 • vývojové diagramy, znázornění základních programových struktur

Programování - základní pojmy

 • Algoritmus - obecný postup řešení úlohy nezávislý na programovacím jazyce
 • Program - posloupnost příkazů, podle níž zpracovává počítač data
 • Programovací jazyk - množina příkazů určená pro vytváření programů
 • Vývojové prostředí - aplikace pro tvorbu programů

Postup při tvorbě programu

 • Analýza problému - získání informací, upřesnění požadavků
 • Koncept řešení - volba postupů, členění na podprogramy
 • Sestavení algoritmu řešení - vývojový diagram
 • Zápis v programovacím jazyce - zdrojový kód
 • Kompilace a ladění - spustitelný program
 • Optimalizace - testování a optimalizace kódu

Programovací jazyky

 • Podle vývoje - Fortran, Basic, Pascal, C, Java
 • Podle závislost na hardwaru
  • Nižší - závislé na HW využití instrukcí procesoru - Strojový kód, Assembler
  • Vyšší - nezávislé na HW - slovní příkazy - Pascal, Java, C++
 • Podle běhu
  • Kompilované - přeložené do spustitelného programu - Pascal, C, Java, C#
  • Interpretované - potřebují pro spuštění pomocný program - běží řádek po řádku - Basic, Javascript, PHP

Vlastnosti algoritmů

 • Hromadnost - postup pro řešení skupiny úloh s různými daty (např. výpočet kořenů kvadratické rovnice)
 • Jednoznačnost - kapopisuje řešení obecně pro celou skupinu úloh s proměnným zadáním
 • Konečnost - řešení úlohy v konečném počtu kroků

Zápis algoritmů

 • Textový - přirozený nebo programovací jazyk
 • Tabulkový - strukturogramy a rozhodovací tabulky
 • Grafický - vývojové diagramy

Vývojové diagramy

 • často používaná forma pro zápis řešení úlohy
 • normalizované grafické značky
 • vstup a výstup dat, zpracování, rozhodování, větvení, cyklické zpracování ....

Základní značky VD

Zvětšit

VD - řešení kvadratické rovnice

Attach:Prog/delphi_3921.gif Δ

RSS