<< 18. Publikování na webu | Témata PGR+MUM+WEB | 20. Design webu >>

19. Webová prezentace

  • HTML - princip, normy, HTML 5, tagy, atributy
  • Struktura stránky - struktura kódu, nezobrazené informace, struktura obsahu
  • Struktura webu - součásti, uspořádání, navigace

RSS