<< 19. Webová prezentace | Témata PGR+MUM+WEB | 21. Programování webu - JS >>

20. Design webu

 • CSS - podstata, začlenění do HTML, box-model, CSS 3
 • Typografie - písma, fonty, velikost, kontrast
 • Grafika - typy grafiky, obrázky, pozadí strany, průhlednost

CSS

 • Podstata
  • CSS - Cascading Style Sheets - kaskádové styly
  • systém pravidel pro úpravu designu webových stránek
  • pravidla lze seskupovat do tzv. kaskád
  • vývoj od roku 1996, verze CSS1, CSS2, CSS2.1, CSS3
 • Syntaxe
  • Pravidlo stylu - obecný zápis
   selektor { vlastnost01: hodnota; vlastnost02: hodnota; }
  • Selektor pravidla - udává jaký HTML element bude pravidlo formátovat
 • prvek

body { color: #ffffff; background: #336699; }

 • několik prvků

h1, h2, h3 { font-family: Arial; font-weight: bold; }

 • potomek prvku

ul li a { display: block; }

 • třída (class)

.popisek { font-size: small; font-style: italic; }

 • identifikátor (id)

#navigace { text-align: center; padding: 10px; }

 • Začlenění do HTML
  • CSS v externím souboru - připojení ke stránce pomocí tagu <link> v hlavičce
   <link href="styl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  • CSS v hlavičce xHTML - tag <style> v hlavičce
   <style type="text/css"> css formátování.... </style>
  • inline zápis CSS - atribut style
   <span style="color: red;"> červený text </span>

Rozvržení obsahu

 • CSS Box model
 • Definice bloku
  • pomocí tagu <div>
 • Identifikace bloku
  • využití identifikátoru ID nebo třídy CLASS
  <div id = "selektor_pro_id">Cervena</div>
  <p class = "selektor_pro_class">Zelezy odstavec</p>
  • přiřazení pravidel pomocí selektoru s křížkem nebo s tečkou
  #selektor_pro_id {color: Red}
  .selektor_pro_class {color: Green;}
 • Pozicování bloků
  • Absolutní - od levého horního rohu
   • position : absolute; left: 20px; top: 50px
  • Relativní - od předchozího bloku
   • position : relative; left: 20px; top: 50px
  • Vrstvené bloky - z-index : pořadí
  • Plovoucí bloky - float : left | right

Typografie

 • nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném užití
 • Písmo - pojmy
  • Font - druh písma - Arial, Calibri, Verdana, Times New Romain ...
  • Rodina fontů - Font-family - souhrn písem téhož druhu
  • Bezpatkové písmo - Sans-serif - tahy stejně silné, technický charakter
  • Patkové písmo - Serif - patkové zakončení tahů, novinový charakter ...
 • Velikost písma - důležitá vlastnost pro zajištění čitelnosti a přehlednosti
  • přehlednost - zajištěna pomocí úrovní nadpisů - html tagy <h1> - <h6>
  • čitelnost - nastavení pomocí css vlastnosti font-size nebo pomocí zoomu prohlížeče
   • pojmenované výšky - "xx-small", "x-small", "small", "medium", "large", "x-large" a "xx-large"
   • relativní jednotky - obrazový bod - pixel - px, procento písma rodičovského prvku - %, násobek velikosti znaku M - em
 • Výška řádku - důležitá vlastnost pro zajištění čitelnosti - line-height - px, %, em
 • Kontrast - určuje čitelnost závislou na rozdílu barvy písma a pozadí - color, background-color

Grafika

 • Typy grafiky
  • rastrová - JPG, PNG, GIF, ICO
   • fotografie, ikony, tlačítka, vzorky, barevné přechody
  • vektorové fonty - TTF, EOT
  • vektorová grafika - SVG, SWF
   • písma, kliparty, kresby, loga, schémata
 • Obrázky
  • využití tagu IMG s atributy - zdrojový soubor, rozměry, rámeček, popis, zarovnání (obtékání) v textu
   <img src="foto.jpg" width="60" height="60" border="1" alt="Obrázek" align="left">
   <!-- náhled s odkazem na obrázek -->
   <a href="obrazek.jpg"><img src="obrazek.jpg" width="80" height="50" alt="popis obrázku"></a>
 • Pozadí strany
  • použití CSS pravidla BACKGROUND pro stylování prvku BODY
  • nastavení barvy pozadí, obrázku, pozice, opakování a ukotvení
   body {background: yellow url("pozadi.jpg") bottom repeat-x fixed}
   /* použití souhrnné vlastnosti background je stejné jako použití samostatných vlastností */
   body {background-color: yellow; background-image: url("pozadi.jpg"); background-position: bottom;
      background-repeat: repeat-x; background-attachment: fixed;} 
 • Grafické efekty
  • Průhlednost - CSS3 - vlastnost RGBA (red, green, blue, opacity)
  • Zaoblení - CSS3 - vlastnost - BORDER-RADIUS nebo BORDER-RADIUS-TOPLEFT
  • Stínování - CSS3 - vlastnost TEXTSHADOW, BOXSHADOW (délka-x, délka-y, rozpití, barva)
  • Animace - CSS 3 - vlastnost ANIMATION, animované obrázky - GIF, animace s využitím technologie flash - SWF
RSS