<< 11.Publikování na webu | Témata WEB | 13.Webová prezentace >>

12. HTML

 • HTML - princip, normy, specifikace, HTML 5
 • Tagy a atributy - typy tagů, syntaxe, použití atributů
 • Struktura stránky - struktura kódu, validita kódu, struktura obsahu

HTML

 • Princip
  • HTML - Hypertext Markup Language - hypertextový značkovací jazyk
  • normalizovaná množina značek (tagů) pro publikování obsahu webových stránek
  • HTML tagy - různé typy značek uzavřených do <> pro strukturování a formátování obsahu
  • Komunikace prohlížeče se serverem
  Zvětšit
 • Normy
  • 1990 - vznik jazyka HTML - jen několik základních značek
  • 1994 - HTML 2.0 - základní tagy + formuláře
  • 1995 - HTML 3.2 - barvy, tabulky a pozadí stránek
  • 1997 - HTML 4.01 - oddělení obsahu a vzhledu - div, span, css, typy dokumentů
   • Frameset - pro dokumenty, které používají rámce
   • Transitional - zajišťuje kompatibilitu starších kódů
   • Strict - používá jen strukturální prvky
  • 2000 - 2010 - vývoj CSS, problémy se striktní syntaxí XHTML, vývoj prohlížečů
 • HTML 5
  • 2011 - 2012 - současné završení vývoje HTML, CSS a prohlížečů, plná podpora standardu CSS3
  • dokumenty - zjednodušení specifikace typu dokumentu <!DOCTYPE html> a kódování <meta charset="UTF-8">
  • struktura - nové strukturální tagy pro rozlišení částí dokumentu - header, nav, section, article, footer
  • multimédia - nové tagy video, audio, source, canvas (vektorová grafika)
  • formuláře - nové typy tagu input - date, time, number, range, url, search ...

Tagy a atributy

 • Typy tagů
  • stylové (formátovací) - tučné <b>, šikmé <i>, styl <style>, písmo <font> ...
  • strukturální- odstavce <p>, nadpisy <h1>, seznamy <ul>, tabulky <table> ...
  • popisné - <content>, adresa <address>, navigace <menu> ...
  • navigační - odkazy na jiné stránky <a href="adresa_odkazu">Text odkazu</a>
  • multimediální - vložení obrázků <img src="adresa_obrázku">, animace, zvuky, video ...
  • párové x nepárové, bez atributů x s atributy
 • Syntaxe
  • blok obsahu - <div style="text-align: center;" > centrování pravidlem CSS </div>
  • odkaz - <a href="http://google.com" target="_blank"> text odkazu </a>
  • obrázek - <img src="obrazek.jpg" width="400px">
  • tabulka - <table align="center" width="80%"><tr><td>obsah buňky</td></tr></table>

Struktura stránky

Struktura kódu

Struktura obsahu

Zvětšit
Zvětšit
 • Validita kódu
RSS