<< 12.HTML | Témata WEB | 14.Kaskádové styly >>

13. Webová prezentace

 • Struktura - součásti, vazby, schema
 • Navigace - odkazy, typy navigace, využití grafiky a css
 • Přístupnost - principy, zásady

Struktura webu

Součásti prezentace

Schéma prezentace

 • Obsah
  • informace rozdělené do stránek HTML a zpřístupněná pomocí navigace
 • Forma (vzhled)
  • stylování css, barevné ladění, grafické prvky, obrázky a efekty
 • Doména
  • popisná adresa webového místa
  • generické, národní, druhého a třetího řádu
  • registrátor - registrace, správa - správce domény
 • Webhosting - diskový prostor serveru poskytovatele
  • vystavení souborů prezentace
  • podpora skriptování a databáze
 • Zpřístupnění
  • registrace do katalogů a vyhledávačů
  • zjištění čitelnosti informací v prohlížečích
Zvětšit

Navigace webu

 • důležitý prostředek pro zpřístupnění informací a pro orientaci na webu
 • seskupení hypertextových odkazů por zpřístupnění dalších částí webu
 • Hypertextový odkaz
 <!-- interní odkaz -->
<a href="index.html">Úvodní strana</a> 
 <!-- definice záložky -->
<h2 id="cast_05">5. Část</h2> 
 <!-- odkaz na záložku -->
<a href="#cast_05">Pátá část</a>
 <!-- externí odkaz do nového okna -->
<a href="http://www.seznam.cz" target="_blank">Portál Seznam</a>
 • Typy odkazů
  • Podle směrování - stránkový, interní, externí, parent, blank
  • Podle kódování - textový, stylovaný CSS, grafický, Javascriptový
 • Typy navigací
  • Podle důležitosti - hlavní, vedlejší, informativní, pomocná
  • Podle rozložení - horizontální, vertikální, speciální
  • Podle struktury - jednoúrovňová, víceúrovňová, stromová, tabulková, bloková, klikací mapa ...

Přístupnost webu

 • Zásady
  • Dostupnost webu - SEO + kvalita hostingu
  • Čitelnost obsahu - jazyky, titulky, písmo, barvy a kontrast
  • Přehlednost navigace - logika a plná kontrola
  • Kvalita informací - přehlednost, srozumitelnost a informační hodnota
  • Validita kódu - respektování norem - zajištění kompatibility v prohlížečích
 • Kvalita webu
  • PageRank - hodnocení kvality webu stanovené algoritmem vyhledávače
   • návštěvnost, zpětné odkazy z důležitých webů, struktura a počet stran ...
  • SEO - Search Engine Optimization - optimalizace kódu pro vyhledávače
   • definice typu dokumentu - !DOCTYPE
   • meta-informace pro vyhledávače v hlavičkách stran - titulek a klíčová slova
   • registrace do vyhledávačů a katalogů
   • soubory map stránek webu
   • sledování a podpora návštěvnosti
RSS