<< 21.Databáze na webu | Témata WEB | 23.CMS systémy >>

22. Wiki systémy

 • WIKI - podstata, možnosti, využití, typy
 • PmWiki - vlastnosti, instalace, struktura dat, nastavení
 • Tvorba obsahu - skupiny, stránky, texty, odkazy, navigace, obrázky

WIKI

 • Podstata
  • WIKI z Havajštiny „velmi rychlý“
  • moderní způsob zpracování a publikování informací pomocí prohlížeče Internetu (počátky 2002)
  • Wiki Syntaxe - využití jednoduchých značek pro tvorbu a formátování obsahu
  • Wiki Slova - tvorba odkazů a zakládání nových stránek pomocí slov s velkým počátečními písmeny
  • Wiki Konference - možnost editace a doplňování informací mnoha uživateli
  • Wiki Skupiny - řízení činnosti uživatelů a přidělování oprávnění ke čtení, editaci a administraci
 • Možnosti využití
  • rozsáhlé encyklopedické informační systémy - Wikipedia
  • systémy pro dokumentaci projektů - DocuWiki
  • systémy pro vedení a publikování osobních poznámek - WikiBook
 • Typy
  • DokuWiki - jednoduchá aplikace bez databáze určená pro provoz malých wiki webů
  • MediaWiki - rozšířený systém používající databázi - Wikipedia
  • PmWiki - jednoduchý, snadno nastavitelný a rozšiřitelný systém bez databáze

PmWiki

 • Vlastnosti
  • jednoduchá instalace, konfigurace a lokalizace bez nutnosti provozu databáze
  • zachování historie úprav a verzí stránky
  • snadné rozšíření pomocí připravených skriptů
 • jednoduché nastavení a změna vzhledu
 • Instalace a nastavení
  • přenos souborů systému pomocí FTP do webové složky hostingu
  • úprava konfiguračního souboru - /local/config.php
   • nastavení výchozí strany, skupiny a webové složky
   • nastavení přístupových hesel
 • Struktura dat
  • Pmwiki.php - hlavní strana
   • Cookbook - rozšiřující moduly
   • Local - konfigurace - config.php
   • Pub - šablony (skiny) webu
   • Scripts - programové skripty PHP
   • Wiki.d - uživatelské stránky
   • Wikilib.d - výchozí stránky s informacemi o pmwiki
Zvětšit

Tvorba obsahu

 • Skupiny
  • Skupina = obsahová sekce
  • Skupinová oprávnění - editor, upload, administrator
 • Stránky
  • začlenění do skupin, možnost nastavení oprávnění ke stránce
  • jméno souboru stránky - NázevSkupiny.NázevStránky - Informatika.Zaklady-Uvod
 • Texty
  • --> - odsazení, \\ - zalomení, '''tučné''', ''šikmé'', '+větší+', '-menší-'
  • !, !!, !!!, !!!!... - nadpisy H1 - H6
  • *, **, ***, ... - seznamy a podseznamy s odrážkou
  • #, ##, ### ... - číslované seznamy
  • využití formátovacích ikon a klávesových zkratek
 • Odkazy
  • externí odkaz - %newwin%[[adresa|Text odkazu]] - [[http://spsnome.cz|Školní web]]
  • vnitřní odkaz - [[skupina.stranka|Text odkazu]] - [[Prvni-kapitola.Uvod|První kapitola]]
 • Navigace
  • využití značek s podmínkou pro rozbalení menu
  <div style="width:600px">
  %sidehead% [[WebDesign.Uvod|Webdesign]]
  </div>
 • Obrázky
  • externí obrázek - http://domena.cz/img/obrazek.jpg"Titulek" | Popisek
  • uploadovaný obrázek - Attach:logo.jpg"Titulek"
  • obrázek s odkazem - [[http://spsnome.cz|Attach:logo.jpg"Školní web"]]
  • odkaz na soubor ke stažení Attach:Soubor.Přípona"Titulek"
RSS