<< 20.Programování v PHP | Témata WEB | 22.Wiki systémy >>

21. Databáze na webu

 • Webové databáze - využití, princip fungování, schéma, databázové servery
 • Dotazovací jazyk SQL - příkazy pro vytvoření databáze a tabulky, struktura tabulek, manipulace s daty
 • Administrace databází - správa dat pomocí PHP MyAdmin, vytvoření databáze a tabulky, manipulace s daty

Webové databáze

Využití

 • CMS systémy - redakční systémy, diskusní fóra, blogy....
 • E-Shopy, firemní informační systémy, webové portály, vyhledávače a katalogy
 • Bankovní systémy, registry pozemků, vozidel, dlužníků ...

Princip

 • třívrstvá aplikační struktura
 • Klient - prohlížeč internetu na uživatelském PC
 • Webový server + PHP - propojení klienta s databází pomocí PHP skriptů
 • Databázový server + databáze - manipulace s daty pomocí SQL příkazů

Databázové servery

 • Oracle - výkonný profesionální server pro
 • MS SQL server - profi databáze pro sítě s Windows serverem
 • MySQL - open source databázový systém velmi často používaný pro webové databáze

Databáze

 • využití relačního modelu pro uložení dat
 • data uložena do datových tabulek s jednoduchou strukturou
  • záznam = řádek - informace o datovém objektu
  • pole = sloupec - vlastnost datového objektu

Schéma webové databáze

Zvětšit

Dotazovací jazyk SQL

 • strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language) pro práci s daty v relačních databázích
 • příkazy SQL jsou součástí skriptů PHP nebo se zadávají při administraci databáze ručně

Příkazy pro tvorbu tabulek

 • CREATE DATABASE - vytvoření databáze
 • USE - nastavení aktivní databáze
CREATE DATABASE kino;
USE kino;
 • CREATE TABLE - vytvoření datové tabulky
CREATE TABLE herci
(
 id INT PRIMARY KEY,
 jmeno VARCHAR(l0),
 prijmeni VARCHAR (10),
 narozeni INT
) ;
 • SHOW DATABASES - výpis databází na serveru
 • SHOW TABLES - výpis tabulek v aktivní databázi
 • DROP TABLE - smazání datové tabulky

Příkazy pro manipulaci s daty

 • INSERT - vložení záznamu do tabulky
INSERT INTO herci VALUES (l, "Sean", "Connery", 1952);
 • SELECT - výběr záznamů z tabulky
USE kino;
SELECT jmeno, prijmeni FROM herci;
SELECT * FROM herci WHERE narozeni > 1980;
 • DELETE - smazání záznamu z datové tabulky
DELETE FROM herci WHERE prijmeni="Connery";

Administrace databází

Klientská konzolová aplikace

 • součást serveru MySQL - mysql.exe (složka mysgl\bin)
 • spouštění z příkazového řádku

phpMyAdmin

 • php systém pro správu MySQL databází přes webové rozhraní
 • Ovládání

Odkazy

RSS