<< Práce se soubory | Programování - C# | Grafika v CS >>

Ošetření chyb

 • Surround With - "zabalit do ..."
 • try - pokus
 • catch -

TextBox - kontrola číselného vstupu dat

Kontrola kódu klávesy

private void cislo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)//Kontrola stisku klávesy v TextBoxu
    {
      if (!(char.IsNumber(e.KeyChar) ||
         e.KeyChar == (char)8 ||
         e.KeyChar == (char)13)) { e.KeyChar = (char)0; }
          // pokud není zadáno číslo, BackSpace nebo Enter - zadej prázdný znak 
      if (e.KeyChar == (char)13) // po stisku klávesy Enter proveď další příkazy
       {
        příkazy;
       }
      }

Kontrola typu klávesy

private void poleCislo_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)//Kontrola stisku klávesy v TextBoxu
    {
      {
        if (char.IsLetter(e.KeyChar) ||
          char.IsSymbol(e.KeyChar) ||
          char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) ||
          char.IsPunctuation(e.KeyChar))
          e.Handled = true;
      } 
        if (e.KeyChar == (char)13)
         {
          příkazy;  
         }
      }

Kódy kláves

Zvětšit

Speciální vstupní pole

maskedTextBox

numericUpDown

Odkazy

RSS