<< Konzolové aplikace | Programování - C# | Datové typy >>

Blok příkazů

 • skupina příkazů která se chová v programu jako jediný příkaz
 • pro ohraničení bloku se použijí složené závorky { a }
 • bloky příkazů mohou obsahovat jiné (vnitřní bloky)

Přiklad bloku

 { 
  Console.WriteLine("Vnější blok");
  //toto je vnořený blok
  {
    string text = "Vnitřní blok";
    Console.WriteLine(text);
  }
 }

Podmíněný příkaz

Neúplná podmínka

 if (podminka)
   { 
    blok příkazů
   } // pokud podmínka platí, provede se skupina příkazů {}

Úplná podmínka

 if (podmínka)
 {
  blok příkazů, které se mají provést
  v případě vyhodnocení podmínky jako true
 }
 else
 {
  blok příkazů, které se mají provést
  v případě vyhodnocení podmínky jako false
 }

Relační operátory podmínek

 • < - menší
 • > - větší
 • <= - menší nebo rovno
 • >= - větší nebo rovno
 • == - rovno
 • != - nerovno
 • ! - logická negace
 • && - logické a (logický součin)
 • || - logické nebo (logický součet)

Cykly

WHILE

  while (podminka) { ... }

DO-WHILE

  do { ... } while (podminka)

FOR

  for (promenna; podminka; zmena_promenne) { ... }
RSS