<< Datové typy | Programování - C# | Vstup dat >>

Typy souborů

Zvětšit

Zpracování textových souborů

Začlenění podpory práce s textovými soubory

 • použití programové jednotky System.IO

using System.IO

Otevření souboru

 • pro čtení

StreamReader soubor = new StreamReader(jménoSouboru, kódování);

 • pro zápis

StreamWriter soubor = new StreamWriter(jménoSouboru, false, kódování);

 • druhý parametr upřesňuje chování při zápisu
  • false - přepsání stávajícího souboru
  • true - ponechání stávajícího souboru a připojení nového textu

Kódování souboru

 • použití metody Encoding
  • WIN 1250
   • kódování = Encoding.Default;
   • kódování = Encoding.GetEncoding(1250);
  • ISO 8859-2
   • kódování = Encoding.GetEncoding(28592);
  • UTF-8
   • kódování = Encoding.UTF8;

Uzavření souboru

 • použití metody Close()
  • soubor.Close();

Další operace

 • Smazání souboru
  • File.Delete(soubor);
 • Přesun souboru
  • File.Move(zdrojový, cílový);

Čtení ze souboru

private void tlačítkoPřečti_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Získání informací o souboru
      string jménoSouboru = poleJménoSouboru.Text;
      Encoding kódování;
      kódování = Encoding.UTF8;

      // 1.KROK: Otevření souboru
      StreamReader soubor = new StreamReader(jménoSouboru, kódování);

      // 2.KROK: Vlastní čtení
      string řádek1 = soubor.ReadLine();
      string řádek2 = soubor.ReadLine();
      string řádek3 = soubor.ReadLine();

      // 3.KROK: Zavření souboru
      soubor.Close();

      // Zobrazení přečtených řádků
      string zpráva = řádek1 + Environment.NewLine +
        řádek2 + Environment.NewLine + řádek3;
      MessageBox.Show(zpráva);
    }

Zápis do souboru

private void tlačítkoZapiš_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Zjištění informací o souboru
      string jménoSouboru = poleJménoSouboru.Text;
      Encoding kódování;
      kódování = Encoding.GetEncoding(1250);

      // Otevření souboru
      StreamWriter soubor = new StreamWriter(jménoSouboru, false, kódování);

      // Zápis jednotlivými příkazy
      soubor.Write("Příliš žluťoučký kůň ");
      soubor.WriteLine("úpěl ďábelské ódy");

      // Zavření souboru
      soubor.Close();

      MessageBox.Show("HOTOVO!");
    }

Použití dialogu

private void tlačítkoProcházet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult odpověď = oknoUloženíSouboru.ShowDialog();
      if (odpověď == DialogResult.OK)
        poleJménoSouboru.Text = oknoUloženíSouboru.FileName;
    }
RSS