<< IDE Visual CS | Programování - C# | Programové struktury >>

Vstup dat

 • načtení celého čísla
Console.Write("Zadej celé číslo: ");
string s = Console.ReadLine();
int a = Convert.ToInt32(s);
 • načtení reálného čísla
Console.Write("Zadej reálné číslo: ");
s = Console.ReadLine();
double a = Convert.ToDouble(s);
 • zkrácený zápis
Console.Write("Zadej celé číslo: ");
  int promenna = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Výstup dat

 • zobrazení textové zprávy
  Console.WriteLine("Nebyla zadána data !!!");
 • zobrazení zprávy a hodnoty proměnné
  Console.Write("{0}. známka : {1}", (počet + 1), známka);
  // za text se připojí seznam proměnných
  // proměnné se vloží do textu pomocí složených závorek a indexu
 • formátování výstupu
  • C - znak měny (Currency)
  • D - desetinný formát (Decimal)
  • E - vědecký formát (Exponencial)
  • F - formát s pevnou desetinnou čárkou (Float)
  • N - číselný formát (Number)
  • P - procentuální formát (Percentual)
  • H - hexadecimální formát (Hexadecimal)
 • příklady formátování
   // Vypíše jako měnu v místním nastavení,
   // budou 2 desetinná místa a celkem
   // 15 znaků (včetně mezer):
  Console.WriteLine("{0,15:C2}", 5456);
   // Vypíše ve vědeckém formátu pomocí E,
   // bude 7 míst za řádovou čárkou celkem
   // 15 znaků (včetně mezer):
  Console.WriteLine("{0,15:E7}", 5456);
   // Vypíše s pevným početem 7 desetinných míst,
   // celkem bude 15 znaků (včetně mezer):
  Console.WriteLine("{0,15:F7}", 5456);

Vlastnosti konzole

Console.Clear();               // vycisteni konzole
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; // nastaveni barvy pozadi na zelenou
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; // nastaveni barvy pisma na cernou
Console.Title = "Moje konzole";        // zmena titulku
Console.WindowHeight = 50;          // zmena sirky okna
Console.Beep(1000,1000);           // pipnuti PC speakeru na frekvenci
                       // 1000 hz jednu vterinu

Příklad konzolové aplikace

using System;

namespace Násobilka
{
	class Program
	{
	  public static void Main()
      {
		Console.Title = "Malá násobilka";
        Console.Write("Zadej součinitele : ");
		int součinitel = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Násobilka čísla {0}", součinitel);
        Console.WriteLine("-------------------");
		 // Cyklus s řídící proměnnou i
         // Vypíše 10 řádků s nsobky zadanéh čísla
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
		 {	
		  Console.WriteLine("{0,3} x {1,2} = {2,3}", součinitel, i, součinitel*i );
		 }

         // Použití metody Concole.ReadKey()
		Console.Write("Pro ukončení stiskni klávesu ...");
		Console.ReadKey(true);
	  }
	}
}
Zvětšit Zvětšit

Důležité odkazy

RSS