<< | Objektové programování | >>

Objektové programování

 • doporučené postupy programování
 • využívající k řešení úloh rozdělení na prvky (objekty)
 • prvky jsou vytvářeny podle reality - zákazník, automobil, bankovní účet ...
 • ke zpracování dat dochází při vzájemné komunikaci mezi objekty

Objekty

Objekt v programování

 • popis reálné věci nebo činnosti pomocí programovacího jazyka
 • definice objektu obsahuje
  • datové položky - délka, šířka obdélníka
  • metody (funkce) - výpočet obvodu, výpočet plochy - zpracované datové položky
  • zákazník, automobil, prodej, zápůjčka ...

Vytvoření objektu

 • konkrétní nové objekty se odvozují ze šablony objektu (třídy) pomocí klíčového slova new
  • Kruh krouzek = new Kruh(20);
  • ze třídy Kruh se vytvoří nový objekt krouzek
  • Clovek Karel = new Clovek ("Karel Pakosta", 1988);
  • Clovek Alena = new Clovek ("Alena Slabá", 1990);
  • ze třídy Člověk se vytvoří objekty Karel, Alena ...

Prvky objektu

 • Datové položky - data objektu - vstupní data
 • Metody - funkce objektu - výpočet, výstup dat ...

Zapouzdření objektu

 • řídí přístupnost metod a dat objektu
  • každý objekt má prvky veřejné - public a vnitřní - private
  • okolní objektu komunikuje s objektem pomocí veřejných dat a metod
  • způsob vnitřního zpracování dat v objektu není pro okolí důležitý
 • kombinuje metody a data uvnitř objektu
  • Console.WriteLine("Dobrý den!")
   • Console - objekt
   • WriteLine - metoda objektu
   • Dobrý den! - data objektu
   • volání metody WriteLine objektu Console zajistí výpis dat do nového řádku

Třídy

Třída

 • prostředek (šablona) pro vytváření objektů určitého typu
 • definice se provádí pomocí klíčového slova class
 • v C# představuje nová třída samostatný soubor - např. Kruh.cs
 • příklad třídy Clovek
Zvětšit
 • použití v programu evidence
Zvětšit

Konstruktory

Konstruktor

 • speciální metoda pro inicializaci objektu

Příklad Obrazce

 • příklad třídy Kruh
Zvětšit
 • použití v programu Obrazce
Zvětšit
RSS