<< | Pascal - cvičení | >>

Zadání samostatných cvičení

 1. Kvadratická rovnice
  - program zobrazí textové menu
  - umožní zadání koeficientů a zkontroluje vstupní data
  - určí typ řešení, provede výpočet kořenů rovnice
  - zobrazí zadané a vypočtené hodnoty
  - zapíše zadání a řešení do textového souboru se zvoleným jménem
  - postupně přidá do souboru další zadání s řešením
  - umožní zobrazit data ze souboru
  - umožní smazat soubor
  - umožní provést další akci nebo ukočení činnosti
 2. Výpočet půjčky
  - program zobrazí textové menu
  - umožní zadání výše půjčky, úroku, měsíční splátky
  - vypočítá dobu splácení, splacenou sumu
  - umožní opakovat zadání nebo ukončit program
  - umožní vypsat poslední výsledek ze souboru
  - zapíše zadání a vypočtené hodnoty do souboru
 3. Měnová kalkulačka
  - program zobrazí textové menu
  - umožní vypsat koeficienty pro přepočet 4 měn - KČ, SK, EU, US z textového souboru
  - umožní upravit a zapíše upravené koeficienty do textového souboru
  - umožní volbu měny a zadání sumy pro přepočet
  - vypočítá převod měny a zapíše výpočet do souboru
  - umožní vypsat poslední výsledek ze souboru
  - umožní opakovat zadání nebo ukončit program
 4. Opakování slovíček
  - program zobrazí textové menu
  - umožní načíst zadanou lekci ze souboru (01.txt až 05.txt)
  - vyzkouší znalost zadané lekce (min 10 slov v jedné lekci)
  - při zkoušení zobrazí náhodně vybrané slovo a vyzve k zadání překladu
  - program vyhodnotí správnost překladu a vygeneruje další slovo
  - po zadání slova stop vypíše počet pokusů a počet chyb a vyhodnotí úspěšnost
  - v závěru umožní volit nové procvičování (čtení) nebo ukončit program
 5. Textový editor
  - program umožní práci s textovým souborem
  - umožní vytvoření a zobrazení zadaného textového souboru
  - umožní otevřít textový soubor a doplnit text do souboru
  - umožní přečíst zadaný soubor
  - umožní opakovat zadání nebo ukončit program

Provedení

 • zadání zpracujte jako týmový projekt
 • řešení dokumentujte formou protokolu
 • protokol vypracujte podle školní šablony
 • povinné části protokolu
Zadání, Postup, Vývojový diagram, Komentovaný zdrojový kód, Zhodnocení
 • soubor se zdrojovým kódem odevzdejte el. poštou

Hodnocení

 • hodnotí se formální provedení protokolu
 • hodnotí se funkčnost programu, ošetření vstupních dat a přehlednost kódu
 • hodnotí se dodržení termínu odevzdání

Odkazy

Ukázky

RSS