<< Programové struktury | Pascal - obsah | Procedury a funkce >>


Přehled datových typů

 1. Jednoduché datové typy
  1. Integer
  2. Boolean
  3. Char
  4. Výčet
  5. Interval
  6. Real
 2. Strukturované datové typy
  1. Pole
  2. String
  3. Záznam
  4. Množina
  5. Soubor?

Jednoduché datové typy

 • definice svým identifikátorem a typem v deklarační oblasti
 • možnost porovnání - relace
  • relace rovnost a nerovnost dvou hodnot a relace větší a menší.

Ordinální datové typy

 • uspořádaná množina prvků datového typu
 • každý prvek má svého předchůdce, svého následovníka a jeho pozici lze číselně ohodnotit
 • pro zjišťování ordinální hodnoty argumentu, předchůdce a následovníka existují funkce:
  • succ(x) - vrací ordinální hodnotu následovníka
  • pred(x) - vrací ordinální hodnotu předchůdce
  • ord(x) - vrací ordinální hodnotu argumentu, kde x je hodnota ordinálního typu
 • další funkce:
  • inc(v) - zvětší hodnotu proměnné v o jedničku
  • inc(v,h) - zvětší hodnotu proměnné v o h
  • dec(v) - zmenší hodnotu proměnné v o jedničku
  • dec(v,h) - zmenší hodnotu proměnné v o h

Strukturované datové typy

 • Strukturovaný datový typ - skupina jednodušších typů
 • Každý strukturovaný datový typ poskytuje prostředky pro zpřístupnění prvků
RSS