<< Datové typy v Pascalu | Pascal - obsah | Textové soubory >>

Podprogramy a funkce

Podprogram

 • logický celek programu
 • část programu definovaná před startem programu
 • po startu hlavního programu je podprogram z hlavního programu spouštěn

Využití podprogramů

 • zkrácení, zpřehlednění a zjednodušení hlavního programu
 • rozdělení algoritmu na více jednodušších částí
 • jednoduché kontrola a odstranění chyb
 • správné rozdělení programu na podprogramy je součástí programátorského umění
 • zkušení programátoři si vyvíjí celeé knihovny podprogramů - programové jednotky

Volání podprogramu

 • podprogram je volán svým jménem
 • volání probíhá z hlavního programu nebo z nadřazeného podprogramu

Druhy podprogramů v Pascalu

 • Podle deklarace
  • externí - deklarovány v samostatných sooborech - programových jednotkách
  • interní - deklarovány přímo v programu
 • Podle komunikace s programem
  • s parametry'
  • bez parametrů
 • Podle použití v programu
  • procedury - shodné využití jako běžné příkazy
  • funkce - vrací vždy hodnotu - jsou součástí příkazu

Struktura programu s podprogramy

Procedury

Procedura bez parametrů

 • komunikace s programem probíhá pomocí proměnných programu
 • jména proměnných v programu a proceduře musí odpovídat
 • málo využívaný způsob komunikace - procedura není univerzální

Syntaxe zápisu

Procedura s parametry

 • komunikace s programem probíhá pomocí parametrů
 • při definici procedury se požívají formální jména parametrů
 • při volání procedury zastupují parametry proměnné programu
 • univerzálně použitelné procedury

Syntaxe zápisu


RSS