<< | Pascal - obsah | Programové struktury >>

Charakteristika jazyka PASCAL

 • vznik na počátku 70. let - prof. Niklaus Wirth - technická univerzita Curych
 • 1981 normalizován ISO jako jazyk určený k výuce programování- deklarační část
 • přehledný zápis programu
 • přesná deklarace typů dat
 • podporuje strukturované programování

Vývoj Pascalu

 • 1990 Turbo Pascal - známé vývojové prostředí pro DOS firmy Borland
 • 1995 Borland Pascal - vývojové prostředí pro Windows
 • 2000 Borland Delphi - vývojové prostředí pro vizuální programování
 • 2007 Delphi 2007, Turbo Delphi - vzniká skupina Code Gear

Pravidla zápisu programu

 • programy začínají klíčovým slovem Program - hlavička programu
 • následuje deklarace proměnných, konstant, datových typů, podprogramů a funkcí - deklarační část
 • vlastní program se zapisuje mezi klíčová slova Begin a End
 • příkazy jsou oddělovány středníky, tečka ukončuje program
 • malá a velká písmena nejsou v Pascalu rozlišována
 • českou diakritiku nelze používat

Obecná struktura programu

Použití klíčových slov Pascalu

Odkazy

Pascal na Wikipedia

RSS