<< 8. Datové záznamy | Sbírka | >>

1. Cvičení - čtení ze souboru po znacích

program zaci_ctenii;

var
   s:text;
  znak:char;

begin
{inicializace souboru}
 assign(s,'c:\zaci.txt');

 reset(s);
{$I+}
 if IOResult<>0 then writeln('Chyba pri otevirani souboru!!') else
 begin
{zapis do souboru}
  while not eof(s) do
   begin
    while not eoln(s) do
     begin
      read(s,znak); write(znak);
     end;
    readln(s);
    writeln();
   end;
  {uzavreni souboru}
   close(s);
  end;

 readln;
end.

2. Cvičení - čtení ze souboru po řádcích

program cteni_radku;
uses crt;

var radek : string;
  s   : text;

begin
 assign(s,'g:\zaci.txt');
 
  reset(s);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then
  writeln('Chyba pri otevirani souboru zaci.txt!!')
  else
   begin;
    while not eof(s) do
     begin
      readln(s,radek); writeln(radek);
     end;
    close(s);
   end;
 readkey
end.

3. Cvičení - zápis do souboru

program zaci_zapis;

type
 evidence = record
       jmeno: string[20];
        nar: record
           den: 1..31;
          mesic: 1..12;
           rok: 1950..2000;
          end;
        end;
var

 zaci : array[1..100] of evidence;
 k,n,i:integer;
 s:text;

begin
 write('zadej pocet zaku  :');
 readln(n);

 for i:= 1 to n do
 begin
  write('zadej jmeno zaka  :');
  read(zaci[i].jmeno);
  write('zadej den narozeni :');
  read(zaci[i].nar.den);
  write('zadej mesic narozeni:');
  read(zaci[i].nar.mesic);
  write('zadej rok narozeni :');
  read(zaci[i].nar.rok); readln;
 end;
  writeln('|----------------------------------------------|');
  writeln('|       |     narozen        |');
  writeln('|  jmeno  |--------------------------------|');
  writeln('|       |  den  |  mesic |  rok  |');
  writeln('|----------------------------------------------|');
 for k:=1 to i do writeln
   ('|',zaci[k].jmeno:9,'  |',zaci[k].nar.den:6,'  |',zaci[k].nar.mesic:6,'  |',zaci[k].nar.rok:7,'  |');

 write('Probehne zapis do souboru C:\zaci.txt');
 readln;
{inicializace souboru}
 assign(s,'c:\zaci.txt');rewrite(s);
{zapis do souboru}
 writeln(s,'|----------------------------------------------|');
 writeln(s,'|----------------------------------------------|');
 writeln(s,'|       |     narozen        |');
 writeln(s,'|  jmeno  |--------------------------------|');
 writeln(s,'|       |  den  |  mesic |  rok  |');
 writeln(s,'|----------------------------------------------|');
 for k:=1 to i do writeln
  (s,'|',zaci[k].jmeno:9,'  |',zaci[k].nar.den:6,'  |',zaci[k].nar.mesic:6,'  |',zaci[k].nar.rok:7,'  |');
 writeln(s,'|----------------------------------------------|');
{uzavreni souboru}
 close(s);

 end.
RSS