<< Základní pojmy | Základy programování | Programovací jazyky >>

Obecné fáze programování

 • Analýza problému
  • správné pochopení úlohy
  • definice zadání úlohy
  • vytvoření přesného popisu možných situlací
 • Koncept řešení
  • volba metod řešení
  • rozdělení úlohy na jednodušší celky - podúlohy
 • Sestavení algoritmu řešení
  • návrh datové struktury
  • zápis algoritmu
 • Zápis v programovacím jazyce
  • znamená zapsat zdrojový text úlohy v programovacím jazyku.
 • Odladění
  • překlad programu do strojového kódu - kompilace
  • ověření správnosti programu
 • Optimalizace
  • vylepšování programu
  • zrychlování výpočtu
  • zmenšování paměťových nároků
  • kontrola vstupních a výstupních dat

Metody programování

 • Strukturované programování
  • členění programu na jednoduché celky
  • využití základních řídících struktur
   • posloupnost příkazů
   • větvení programu
   • cyklické zpracování
   • moduly - podprogram, procedura, funkce
 • Objektově orientované programování
  • řešení úlohy je modelováno pomocí objektů
  • objekty sdružují data a definované operace
  • objekty spolu komunikují a navzájem reagují
 • Vizuální programování = Událostmi řízené programování
  • program je sestavován z předem definovaných objektů ve vizuálním prostředí
  • o objektů se nastavují vlastnosti a události
  • část programu vzniká automaticky
  • řadu objektů a funkcí lze doplnit klasicky

Odkazy


RSS