<< | Základy programování | Metody programování >>

Programování

 • umění donutit počítač, aby dělal to co po něm požadujeme

Algoritmus

 • postup, podle kterého se z dat vstupních vygenerují data výstupní
 • předpis na řešení určitého problému nebo jeho části
 • vzniká v úvodních fázích programování

Program

 • jednoduchá posloupnost instrukcí, která určuje počítači co má dělat
 • instrukce se zadávají formou člověku srozumitelných textových příkazy
 • skupiny příkazů tvoří zdrojový soubor programu
 • zdrojový tvar je nutno převést do binárního kódu instrukce procesoru

Programovací jazyk

 • použitelná sada instrukcí - příkazů
 • normalizovaný způsob zápisu - syntaxe
 • předem stanovené typy dat

Vývojové prostředí

 • software pro podporu programování
 • soustřeďuje potřebné nástroje v jedné aplikaci
 • umožňuje použití jednoho nebo několika programovacích jazyků

Využití programování

 • Systémové programy
 • Uživatelské aplikace
 • Hry a multimédia
 • Matematické a ekonomické výpočty
 • Programové kódy internetových aplikací

Odkazy


RSS