<< Programovací jazyky | Základy programování | Programovací nástroje >>

Trabant nebo Toyota Auris?

 • který model bude pro výuku základů konstrukce automobilů vhodnější - Trabant nebo Toyota?
 • osobně jsem přesvědčen, že na úrovni SŠ lze lépe pochopit základy konstrukce vozidel na jednoduchém Trabantu
 • teprve později lze vysvětlovat další podsystémy vozidla na složitějších typech
 • v komerční praxi je pak třeba zvládnout principy nejmodernějších typů vozidel - hybrid od Toyoty

Pascal nebo C++?

 • který jazyk bude pro výuku základů programování vhodnější - Pascal nebo C++?
 • osobně jsem přesvědčen, že na úrovni SŠ lze lépe pochopit základy s jednoduchým Pascalem
 • pokud někdo nepochopí principy zapsané pomocí Pascalu, je zbytečné mu předkládat jiný programovací jazyk
  • názory učitelů a profesionálních programátorů se rozcházejí a jsou často protichůdné
  • někteří upřednostňují svůj oblíbený jazyk, někteří poukazují na žebříčky popularity jazyků v komerční sféře

Proč je volba prvního programovacího jazyka důležitá

 • podstatou programování je tvorba postupů pro zpracování dat - algoritmizace
 • popsat postupy je možné slovně nebo graficky i bez programovacího jazyka
 • jakmile chceme ale algoritmus otestovat, je třeba vytvořit program
 • způsob zápisu programu by se neměl výrazně lišit od slovního zápisu algoritmu
 • je proto třeba vybrat programovací jazyk s jednoduchý a přehledný
 • pro volbu programovacího jazyka je důležitý i vhodný vývojový software
 • vývojový nástroj umožní jednoduchý a přehledný zápis, kontrolu a spuštění programu
 • volba vhodného jazyka umožní studentům vytvářet a chápat jednoduché algoritmy
 • teprve po zvládnutí základních postupů je vhodné začít využívat jazyky a vývojové prostředky složitější

Proč volit a nevolit jazyk Pascal

 • PRO
  • ještě před deseti lety byl Pascal prvním programovacím jazykem na 80-ti % středních škol
 • vyniká jednoduchostí a čitelností programu
  • je k dispozici řada vývojových prostředí - FreePascal, DEV Pascal, Lazarus, Delphi
 • PROTI
  • stále neshledávám výrazné argumenty proč nepoužívat Pascal pro výuku základů programování
 • Lehce PROTI
  • není moderní - má odlišnou syntaxi od programovacích jazyků používaných v praxi
  • je mrtvý - v základní podobě s nevyvíjí a není delší dobu využíván při programování v praxi

Jak je to s volbou druhého programovacího jazyka?

 • základy programování máme za sebou, je třeba se připravit na praxi
  • pokud se sejdou šikovní a pracovití studenti může být Pascalské období dlouhé jen 2 - 3 měsíce
  • v průměrné třídě SŠ to ale bývá 4 - 6 měsíců
 • je dobré volit jazyk jednoduchý, objektový, populární a perspektivní
 • dále je třeba počítat, že druhý jazyk určitě nebude pro budoucího programátora posledním
 • na vysoké škole a v praxi se studenti setkají s další řadou jazyků a programátorských postupů

C#

 • perspektivní s perfektním IDE Sharp Develop a MS Visual Studio Express
 • možnost přechodu na C++

Javascript a PHP

 • pro programování webových aplikací

Java

 • rozšířený, multiplatformní

Python

 • rozšířený na univerzitách v oblasti matematiky, fyziky a grafiky

Jaký jazyk upřednostňují profíci?

 • programátoři výkonných aplikací upřednostňují často jazyk C++
 • řada profesionálů dává přednost jazyku Java
 • pro rychlý vývoj menších aplikací doporučuji Object Pascal/Delphi
 • podívejte se na diskuze v odkazech a nabídky zaměstnání

Odkazy

RSS