<< Volba programovacího jazyka | Základy programování | >>

Vývojové prostředí

 • používá se zkratka IDE - Integrated Development Environment
 • software usnadňující práci programátorů
 • většinou zaměřené na jeden konkrétní programovací jazyk
 • Obsahuje sadu programovacích nástrojů :
  • správce souborů a projektů
  • editor zdrojového kódu
  • překladač (kompilátor), případně interpret
  • knihovny jednotek, šablon a komponent
  • ladící nástroj (debugger)
 • některé obsahují systém pro rychlý vývoj aplikací (RAD)
  • pro vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní
  • pro práci s objekty slouží správce objektů - object browser (inspector)

Přehled IDE

Object Pascal

 • Turbo Pascal
 • Free Pascal
 • Dev Pascal
 • Borland Pascal
 • Borland Delphi
 • Lazarus
 • Kylix

C a C++

 • Turbo C
 • Dev C++
 • C++ Builder

Java

 • Eclipse
 • NetBeans
 • jEdit

Univerzální

 • Microsoft Visual Studio
 • Borland Delphi Studio
 • KDevelop
 • Sharp Develop

Vývojová nástroje pro Pascal

IDE Object Pascal pro Windows

Odkaz ke stažení


IDE Borland Delphi 10 Lite pro Windows

Odkaz ke stažení


IDE Lazarus - pro Windows, Linux, OS-X, MAC (NET)

Odkaz ke stažení

RSS