<< Historie výpočetní techniky | Cvičení | Maturitní témata PVY >>

Zadání

 • V Dokumentech vytvořte svoji složku - například Příjmení
 • Stáhněte cvičný text a uložte jej do své složky jako Příjmení.DOC
 • Podle vzoru a podle pokynů naformátujte dokument v souboru Příjmení.DOC

Pokyny

 • Názvy témat
  • Nadpis 2, Arial 14b, Bold, Italic, automatické číslování názvů témat
  • Odstavec - mezera před 12b, mezera za 3b, tok textu - vložit konec stránky před
 • Osnova témat
  • Nadpis 3, Arial 13b, Bold, odrážky s odsazením 0,6 cm
  • Odstavec - mezera před 12b, mezera za 3b
 • Překlepy a pomlčky
  • pomocí automatické kontroly pravopisu odstraňte překlepy a pravopisné chyby
  • hromadně vyhledejte a odstraňte pomlčky v osnově přepisem (CTRL + H)
 • Stránka, záhlaví a zápatí
  • nastavte okraje stránky na 2,5 cm, horní na 4 cm
  • nastavte záhlaví s logem a linkou, centrované texty s fontem Verdana 12b, Bold, Italic
  • nastavte v zápatí automatické číslo stránka - 12b, Bold včetně pomlček
 • Obsah dokumentu
  • na první straně generujte automatický obsah dle předlohy - Vložit -> Odkaz -> Rejstřík a seznamy

Vzor

RSS